Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden wij dat heel vervelend. Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten, zodat wij serieus werk van uw klacht kunnen maken en tegelijkertijd een kans krijgen om onze dienstverlening te optimaliseren.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de bevestiging wordt aangegeven dat wij binnen 15 werkdagen inhoudelijk zullen reageren. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Intrum Justitia, meld dit dan na ontvangst van onze schriftelijke reactie bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Het KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform de geschillenregeling afhandelt en erop toeziet dat de leden zich houden aan de opgestelde keurmerkcriteria. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat het KIGID geen uitspraken kan/zal doen omtrent de terechtheid van ingestelde vorderingen. Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. 

Wilt u een klacht indienen over onze werkwijze? Ga dan terug naar het klachtenformulier van Intrum Justitia.