Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Vanaf nu zullen Intrum Justitia en Lindorff gezamenlijk verder gaan onder de naam Intrum. U ziet dat de website hierdoor veranderd is.

Voor u als opdrachtgever of klant met een openstaand dossier verandert er op dit moment niets.
Wij zullen u op dezelfde manier van dienst zijn.

Welke incassokosten mag u in rekening brengen?

Als uw klant een factuur niet betaalt dan heeft u de keuze om de vordering aan ons over te dragen of zelf te gaan incasseren. Zo’n vordering is in eerste instantie opgebouwd uit drie componenten: hoofdsom, rente en incassokosten. Welke incassokosten mag u in rekening brengen?

De hoofdsom bestaat uit een optelling van alle openstaande facturen. De rente is bedoeld als vertragingsvergoeding. De incassokosten kunnen worden gezien als een vergoeding voor de kosten die worden gemaakt om de niet betaalde facturen alsnog geïnd te krijgen. 

Hoe worden de incassokosten vastgesteld?
Incassokosten worden berekend op basis van de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 Hoofdsom t/m   Toepasselijk percentage  Maximum  
 € 0 - € 2.500   15% over de hoofdsom   € 375 (min. € 40)     
 € 2.501 - € 5.000   € 375 + 10% over (hoofdsom - € 2.500)   € 625   
 € 5.001 - € 10.000   € 625 + 5% over (hoofdsom - 5.000)   € 875   
 € 10.001 - € 200.000   € 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)   € 2.775   
 Over het meerdere  € 2.775 + 0,5% over (hoofdsom - € 200.000)  € 6.775   

Incassokosten worden berekend over de kale hoofdsom. Het is dus niet toegestaan om eerst de rente bij de hoofdsom op te tellen en vervolgens over dat bedrag incassokosten te berekenen. Andersom is ook niet toegestaan. De rente mag niet worden berekend over de incassokosten maar enkel over de hoofdsom.

Hieronder een kort voorbeeld:

 Factuur A    € 400,00  
 Factuur B    € 350,00   + 
 Hoofdsom:      € 750,00  

 

Hoofdsom   € 750,00    
Rente over de hoofdsom   €  15,00    (wettelijke rente over € 750,00) 
Incassokosten over de hoofdsom   € 112,50    +    (15% over € 750,00) 
Totaal:     € 877,50    

Incassokosten worden ook wel eens administratiekosten, registratiekosten, bureaukosten, etc. genoemd. Dit zijn echter allemaal incassokosten, ongeacht de benaming. Het is niet toegestaan om voor consumentenvorderingen naast incassokosten nog andere extra kosten in rekening te brengen. (1)

De wetgever heeft gekozen voor een vaste vergoeding aan incassokosten zonder dat hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijk uitgevoerde incassohandelingen. Het maakt dus niets uit of er twee of twintig incassobrieven worden verstuurd, de incassokosten blijven gelijk.

Tot slot nog de opmerking dat incassokosten bij consumentenvorderingen alleen mogen worden opgelegd als de kosten op de juiste manier worden aangekondigd

Heeft u nog vragen of overweegt u uw incassozaken uit te besteden? Neem dan contact met ons op.

Contact

(1) Voor business to business vorderingen kan van deze regels worden afgeweken. Als bedrijven onderling namelijk andere afspraken over (incasso)kosten vastleggen in hun contract of algemene voorwaarden dan is dit toegestaan.