Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Vanaf nu zullen Intrum Justitia en Lindorff gezamenlijk verder gaan onder de naam Intrum. U ziet dat de website hierdoor veranderd is.

Voor u als opdrachtgever of klant met een openstaand dossier verandert er op dit moment niets.
Wij zullen u op dezelfde manier van dienst zijn.

Rente: wat mag wel en wat mag niet?

Het komt in elk bedrijf weleens voor; de factuur die u heeft verstuurd voor de verrichte werkzaamheden, wordt niet betaald. Mag u dan direct rente rekenen? En hoeveel rente mag u eigenlijk rekenen?

Wettelijke en contractuele rente

Als er een duidelijke en redelijke betalingstermijn is gegeven in de factuur en uw wederpartij heeft het bedrag niet binnen deze termijn betaald dan is hij in verzuim. Vanaf dat moment mag er ook rente worden gerekend. De hoogte van de rente kan echter verschillen. Partijen kunnen namelijk onderling een rentepercentage afspreken dat betaald moet worden als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt. Een dergelijke afspraak wordt vaak in de overeenkomst opgenomen. Deze is dan vaak terug te vinden in de algemene voorwaarden. Die rente wordt contractuele rente genoemd.

Het is niet nodig om afspraken over rente op te nemen in de overeenkomst. Als partijen op voorhand namelijk geen afspraken over de rente maken dan mag er vanaf de verzuimdatum wettelijke rente worden gerekend. Wettelijke rente mag door een schuldeiser bij een betalingsachterstand volgens de wet worden gevorderd. Er is een percentage voor handelstransacties (tussen bedrijven onderling) en er is een percentage voor transacties met consumenten. Wettelijke rente is een redelijk percentage dat past in de markt. Het percentage wordt elk half jaar door de overheid bekeken en zo nodig naar boven of naar beneden toe bijgesteld.

Welk percentage is redelijk?

Intrum Justitia heeft een voorkeur voor het toepassen van de wettelijke rente. Van dit percentage weet zij altijd zeker dat het redelijk is en dat het past in de huidige markt. Het past daarmee goed in haar ingeslagen weg om sociaal te incasseren, met respect voor de situatie van uw klant. Wij raden u dan ook aan, bij betalingsachterstand altijd de wettelijke rente toe te passen.

Wilt u toch liever een eigen percentage met uw wederpartij afspreken? Zorg dan dat dit percentage redelijk is voor de schade die u loopt door de betalingsachterstand en zorg dat het past bij uw werkzaamheden, uw producten en de branche waarin u opereert.[1] Spreekt u een hoger percentage af dan dat redelijk is, dan loopt u het risico dat een rechter hier in een (incasso)procedure uiteindelijk een stokje voor steekt.

Tot slot

Nog een paar opstekers:

- Als u liever geen rente aan uw wederpartij oplegt dan hoeft dat niet. Het is niet verplicht.
- Er mag geen btw worden gerekend over de verschuldigde rente. Btw wordt immers alleen gerekend over de levering van een product of een dienst.
- Er mag geen rente over incassokosten worden gevorderd. Voor meer informatie, lees ons vorige artikel over do's en don'ts rondom incassokosten.[1] Uiteraard moet dit percentage dan in de overeenkomst worden vastgelegd.