Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Wet incassokosten (WIK)

De Wet Incassokosten (WIK) is voor vorderingen op consumenten dwingend van karakter. Voor vorderingen op bedrijven is deze regelend van karakter. De WIK bepaalt de buitengerechtelijke incassokosten die in rekening mogen worden gebracht aan de hand van een wettelijke staffel.

Vorderingen op consumenten
Wat betekent dit concreet voor u?
Indien u dit nog niet deed, zult u voortaan op uw facturen altijd een vervaldatum, de datum waarop de vordering uiterlijk betaald dient te zijn, moeten vermelden.

Indien uw debiteur niet voor of op de vervaldatum heeft betaald, zult u minimaal éénmaal uw debiteur een aanmaning moeten sturen. In deze aanmaning dient u uw debiteur nog een termijn van minimaal 14 dagen te geven om uw vordering, niet verhoogd met wat voor kosten dan ook, te betalen. U dient uw debiteur in deze aanmaning er op te wijzen dat, mocht niet binnen de gestelde termijn betaald worden, de vordering verhoogd wordt met de buitengerechtelijke incassokosten en dient u aan te geven hoe hoog deze kosten zijn (zie staffel tabel). Indien u niet BTW-plichtig bent, moet vermeld worden dat de buitengerechtelijke incassokosten worden opgehoogd met BTW.

Het is aan u, mocht uw debiteur dit ontkennen, om aan te tonen dat de hierboven genoemde aanmaning uw debiteur daadwerkelijk bereikt heeft. Indien u dit laatste niet kunt aantonen, dan loopt u, in een gerechtelijke procedure, het risico dat de rechter de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten afwijst. Het verdient dus aanbeveling om deze aanmaning aangetekend te verzenden.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Intrum Justitia.

WIK incassokosten berekenen
U kunt incassokosten berekenen met onze handige Incassokosten calculator.

Vorderingen op bedrijven
Voor vorderingen op bedrijven is de wet regelend van karakter hetgeen inhoudt dat u de wet niet hoeft te volgen, mits uw Algemene Voorwaarden hierin voorzien. Staat er in uw Algemene Voorwaarden niet voldoende omschreven welke kosten u in rekening brengt, dan geldt automatisch de nieuwe wetgeving zoals deze voor consumenten vorderingen is opgesteld.

Om te voorkomen dat uw zakelijke vorderingen onder de nieuwe wetgeving gaan vallen biedt Intrum Justitia u aan om uw Algemene Voorwaarden te bekijken en daar waar nodig (voor wat betreft de incassokostenclausule) gratis te herzien. Hiermee voorkomt u dat, bij een eventueel incassotraject, de vergoeding niet afdoende is en de verhaalsmogelijkheden op deze vordering (drastisch) beperkt worden.

Hoe werkt het?

  • U mailt uw huidige Algemene Voorwaarden (in Word) naar av@intrum.nl
  • In deze mail vermeldt u tevens uw NAW, telefoonnummer en uw klantnummer
  • Onze juristen bestuderen uw incassokostenclausule en passen, indien nodig, deze aan
  • U ontvangt per mail uw aangepaste Algemene Voorwaarden voor wat betreft de incassokostenclausule retour
  • U plaatst deze nieuwe Algemene Voorwaarden op uw site en zorgt voor eventuele deponering


Deze aanpassing van uw Algemene Voorwaarden zorgt ervoor dat uw verhaalsmogelijkheden niet worden beperkt door vernoemd regelend recht. Indien u niet door aanpassing van de Algemene Voorwaarden uw verhaalsmogelijkheden waarborgt, wordt de wetgeving voor consumenten vorderingen van toepassing.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Intrum Justitia.