Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Vanaf nu zullen Intrum Justitia en Lindorff gezamenlijk verder gaan onder de naam Intrum. U ziet dat de website hierdoor veranderd is.

Voor u als opdrachtgever of klant met een openstaand dossier verandert er op dit moment niets.
Wij zullen u op dezelfde manier van dienst zijn.

Intrum Justitia ondersteunt het initiatief Betaalme.nu

Betaalme.nu heeft als doel om ervoor te zorgen dat het MKB sneller wordt betaald. Hierdoor kunnen bedrijven investeren in groei en personeel. Dit is positief voor onze samenleving en economie. Daarom ondersteunt Intrum Justitia deze organisatie van harte.

Betaalme.nu is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, gericht op het realiseren van makkelijkere toegang tot liquiditeit voor het MKB. Het doel is om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller worden betaald, om zo kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit.

Rick Terra, directeur van Intrum Justitia: “Bedrijven in Nederland houden elkaar in de greep met een slechte betalingsmoraal. Het MKB heeft veel last van lange betalingstermijnen en late betalingen en wordt hierdoor gedwongen dit ook hun eigen leveranciers aan te doen. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden om groei te stimuleren. Wij ondersteunen daarom van harte Betaalme.nu om gezamenlijk een vuist te maken om dit te realiseren. We profiteren er met z’n allen van als de backbone van de samenleving, het MKB, weer gaat floreren. Dat leidt tot meer investeringen en meer werk.”

Intrum Justitia vindt het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven en ondersteunt daarom graag Betaalme.nu met de onderstaande pledge:

Intrum Justitia Nederland streeft ernaar al haar leveranciers binnen maximaal 30 dagen na factuurontvangst te betalen, bij voorkeur eerder. Daarnaast storten wij de gelden die wij voor onze klanten incasseren snel aan hen door, uiterlijk binnen 30 dagen. Ook sporen wij onze relaties aan korte betalingstermijnen te hanteren naar hun leveranciers. Dit alles vanuit de visie dat korte betalingstermijnen als katalysator voor de economie werken en leiden tot groei en werkgelegenheid.

Het is de missie van Intrum Justitia om een katalysator voor de economie te zijn. De credit management dienstverlening is er op gericht ervoor te zorgen dat bedrijven sneller betaald krijgen zodat zij kunnen investeren in groei en personeel. Zodoende stimuleert Intrum Justitia dat liquiditeiten terugvloeien in onze economie. Altijd vanuit een sociaal en maatschappelijk oogpunt.

Logo Betaalme.nu