Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Vanaf nu zullen Intrum Justitia en Lindorff gezamenlijk verder gaan onder de naam Intrum. U ziet dat de website hierdoor veranderd is.

Voor u als opdrachtgever of klant met een openstaand dossier verandert er op dit moment niets.
Wij zullen u op dezelfde manier van dienst zijn.

Intrum Justitia onderschrijft VN Global Compact-initiatief

Met haar inspanningen op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) streeft Intrum Justitia een gezonde en duurzame economie na. De meeste recente stap in dit opzicht is de aansluiting bij het VN Global Compact-initiatief.

Op 19 april zette Intrum Justitia haar handtekening onder het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Hiermee heeft Intrum Justitia zich verbonden aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidersrechten, milieu en corruptiebestrijding. Bovendien zal de onderneming een jaarlijks voortgangsrapport publiceren waarin uiteen wordt gezet in hoeverre die principes worden nageleefd.

Annika Billberg"MVO en duurzaamheid zijn al lange tijd speerpunten van Intrum Justitia en onze deelname aan het Global Compact is voor ons een logische volgende stap. Ik meen zelfs dat wij de eerste grote onderneming in onze branche zijn die dit doet", aldus Annika Billberg, Director of Sales, Marketing & Communications bij Intrum Justitia.

Gezien de aard van de activiteiten van Intrum Justitia is de voornaamste MVO-doelstelling het bijdragen aan een gezonde economie die zowel particulieren als bedrijven ten goede komt. Daarnaast heeft Intrum Justitia beleidsregels en richtlijnen opgesteld om de impact op het milieu te minimaliseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van videoconferenties in plaats van zakenreizen en een zuinig wagenpark. deelname aan het Global Compact is voor ons een logische volgende stap. Ik meen zelfs dat wij de eerste grote onderneming in onze branche zijn die dit doet", aldus Annika Billberg, Director of Sales, Marketing & Communications bij Intrum Justitia.

"Via onze diensten helpen wij mensen en bedrijven om onverantwoorde schulden te voorkomen. Ook helpen wij bedrijven om op tijd betaald te krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een gezonde en efficiƫnte economie en het is op dit punt dat wij het meest teweeg kunnen brengen. Een gezonde economie is een belangrijke factor om uiteindelijk tot een duurzame samenleving te komen", aldus Annika Billberg.

Binnen de MVO-inspanningen van Intrum Justitia is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijs en training. Hierbij ligt de nadruk op jongere generaties, wat onder andere tot uiting komt in onze programma's gericht op scholen.

"Vooral voor jongeren is het erg belangrijk dat zij zich niet op onverantwoorde wijze in de schulden steken omdat zij hier de rest van hun leven onder gebukt kunnen gaan. In Zweden loopt een project waarbij wij langs scholen gaan om presentaties te geven. Ook stellen wij voorlichtingsmateriaal voor gebruik in klaslokalen ter beschikking", aldus Annika Billberg. 

Het schoolproject beperkt zich momenteel tot Zweden, maar ook veel andere Europese landen hebben interesse en Annika Billberg verwacht dat het project ook over de grens navolging zal krijgen. Wel is het fysiek bezoeken van klaslokalen erg arbeidsintensief. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, heeft Intrum Justitia daarom ook interactieve lessen ontwikkeld, alsmede smartphone-apps en een educatieve game gericht op jongeren. 

Vanuit het VN Global Compact is het verplicht om een jaarlijkse voortgangsrapportage te verstrekken en Intrum Justitia zal in 2017 voor het eerst een dergelijk afzonderlijk duurzaamheidsverslag opstellen. Dit verslag wordt zodanig ingericht dat meteen ook aan alle criteria voor duurzaamheidsverslaggeving wordt voldaan die krachtens nieuwe EU-wetgeving vanaf 2018 voor alle grotere Europese bedrijven zullen gelden.

Volgens Annika Billberg voldoet Intrum Justitia al grotendeels aan de tien principes van het VN Global Compact, maar is er nog enige ruimte voor verbetering en ontwikkeling.

"Een van de punten waar wij bijvoorbeeld aandachtiger naar gaan kijken, is het screenen en selecteren van leveranciers en partners op basis van MVO-criteria", aldus Annika Billberg.