Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Vanaf nu zullen Intrum Justitia en Lindorff gezamenlijk verder gaan onder de naam Intrum. U ziet dat de website hierdoor veranderd is.

Voor u als opdrachtgever of klant met een openstaand dossier verandert er op dit moment niets.
Wij zullen u op dezelfde manier van dienst zijn.

Twee derde ondernemers wil landelijke aanpak voor late betalingen

Overheid nog steeds slecht voorbeeld als het gaat om betaalgedrag.

Den Haag, 7 juni 2017 – Slecht betaalgedrag is een hardnekkig fenomeen onder bedrijven. Net als vorig jaar geven bedrijven aan dat ze een deel van hun omzet moeten afschrijven door onbetaalde rekeningen. In totaal is dit 2,1% van de omzet. 11% van alle rekeningen wordt te laat betaald. Geen wonder dat bedrijven aangeven een landelijke aanpak wenselijk te vinden. 30% geeft aan dit in de vorm van wetgeving te willen, 38% door gezamenlijke initiatieven met andere bedrijven. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde European Payment Report; het jaarlijkse onderzoek van Intrum Justitia naar het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven en overheden. 

Niet op tijd betaald worden is problematisch. Het kunnen voorspellen van cash-flow is de basis voor de financiële planning van ondernemers.

Overheid geeft niet het goede voorbeeld

Bedrijven geven aan dat de overheid de slechtste betaler is. Er wordt na gemiddeld 38 dagen pas betaald ten opzichte van gemiddeld 32 dagen in de commerciële sector. In totaal wordt 14% van alle betalingen pas na een periode langer dan 60 dagen gedaan (waarvan 7% langer dan 90 dagen). Bedrijven ervaren liquiditeitsproblemen door de slechte betalingsmoraal (37%). Een vijfde van de bedrijven geeft aan de slechte betalingsmoraal zelfs als bedreiging te zien voor het voortbestaan van het bedrijf. 19% van alle bedrijven zou meer personeel in dienst nemen als zij sneller betaald zouden worden.

Rick Terra, Managing Director van Intrum Justitia: “Het beeld van betalingsgedrag verandert weinig door de jaren heen. Het is dus een hardnekkig probleem waarmee bedrijven worstelen. Het remt de wil en het vermogen om te investeren en het maant tot voorzichtigheid bij het aannemen van nieuw personeel. Ik vind het logisch dat er nu een roep om maatregelen is. Slecht betalingsgedrag wordt vooralsnog niet afgestraft. Aan de andere kant is het lastig dit te vragen van een overheid die zelf het slechte voorbeeld geeft.”

Geen maatregelen

Bij gebrek aan een landelijke aanpak, vinden bedrijven het lastig zelf maatregelen te treffen om betalingen op tijd binnen te krijgen. Vier op de tien bedrijven is laks en neemt geen maatregelen om zichzelf te beschermen tegen slechte betalingsmoraal. Bedrijven elders in Europa zijn hier scherper op, daar neemt slechts 30% geen voorzorgsmaatregelen. De meest genoemde maatregel die wel wordt getroffen is vragen om vooruitbetaling (37%). Een goed voorbeeld van een recent initiatief om betaalcondities te verbeteren is Betaalme.nu, waarbij ook Intrum Justitia is aangesloten.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en het complete European Payment Report kunt u contact opnemen met:
Linda Koot
Tel: 070 452 71 31
Mobiel: 06 15 26 97 67
E-mail: l.koot@nl.intrum.com
De in dit persbericht genoemde resultaten zijn terug te vinden in het European Payment Report Nederland. Dit rapport kunt u HIER downloaden.

Intrum Justitia
Intrum Justitia is de toonaangevende organisatie in Europa op het gebied van Credit Management Services (CMS). Het uitgebreide pakket aan diensten, waaronder debiteurenbeheer en incasso services, is er op gericht om de cashflow en lange termijn winstgevendheid van klanten meetbaar te verbeteren. Intrum Justitia is opgericht in 1923 en heeft 4.000 medewerkers in 20 landen. De geconsolideerde omzet bedroeg circa 643 miljoen euro in 2016. Intrum Justitia AB is sinds 2002 aan de Nasdaq Stockholm genoteerd.
Intrum Justitia Nederland beschikt over het Incasso Keurmerk van De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso ondernemingen (NVI). Voor meer informatie kunt u terecht op www.intrum.nl en www.intrum.com.

Het European Payment Report
Het European Payment Report 2017 is gebaseerd op onderzoek dat tegelijkertijd in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 2017. In dit rapport verzamelt Intrum Justitia gegevens van 860 bedrijven in Nederland, 10.468 respondenten in heel Europa om inzicht te krijgen in hun betalingsgedrag en financiële gezondheid.
De analyse van de antwoorden werd centraal uitgevoerd conform vooraf bepaalde richtlijnen.