Ga naar hoofdinhoud

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verder gaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de intrum.com website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Lees onze cookie policy.

Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso.

Incasso is voor sommige mensen een beetje een onduidelijke en ongrijpbare bedrijfstak. Toch is incasso een heel legitieme en normale zaak. Het is logisch dat bedrijven specialisten inzetten om hun niet betaalde rekeningen toch betaald te krijgen. Incasso is tegenwoordig een volwassen bedrijfstak waar op een klantgerichte wijze wordt gewerkt. De incassobranche heeft zich sterk ontwikkeld tot een professionele beroepsgroep met een niet te onderschatten maatschappelijke functie. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het aantal faillissementen (en dus verlies van arbeidsplaatsen), gemiste omzet en rechtszaken dat door middel van incasso voorkomen wordt. Meer dan 80% van de vorderingen wordt door incassobureaus naar tevredenheid opgelost zonder deurwaarder of advocaat.

NVI-leden houden zich aan gedragscode
Zo'n 15 jaar geleden heeft een aantal serieuze incasso-ondernemingen in Nederland de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk te werken aan een hoogwaardige incasso-dienstverlening en een betrouwbaar imago voor de sector. Samen hebben ze de NVI opgericht, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. Centraal in de oprichting en ook nu nog in de werkwijze van de NVI staat de gedragscode. Elk NVI-lid is gehouden aan die code, waarin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incasso-activiteiten. Aan de gedragscode is een heldere, goed functionerende klachtenregeling verbonden. De NVI heeft zich daarnaast ook altijd opgesteld als gesprekspartner voor zowel overheid als bedrijven en consumenten.

Van gedragscode naar keurmerk
De gedragscode heeft uitstekend gefunctioneerd. Ongemerkt eigenlijk, want maar weinig mensen, bedrijven en instellingen wisten van de gedragscode. Voor de NVI is dat reden geweest om de code om te zetten in een meer zichtbaar en transparanter incasso-keurmerk.

Waarom een incasso-keurmerk?
Het incasso-keurmerk is samen met het Keurmerkinstituut ontwikkeld. Er is bovendien veelvuldig contact geweest met de overheid, diverse consumentenorganisaties, VNO en andere partijen die op enigerlei wijze in contact staan met de NVI. Ook hun ervaringen en ideeën zijn in het keurmerk verwerkt. Het keurmerk heeft twee facetten. Ten eerste zijn er de eisen en regels waar een incasso-onderneming aan moet voldoen om het keurmerk te kunnen krijgen. Ten tweede is er het zichtbare keurmerk: het keurmerk-teken. Met het keurmerk-teken kan iedereen in één oogopslag zien dat een incassoonderneming voldoet aan strenge toetsingseisen.

Tweejaarlijkse toetsing
Een incasso-onderneming die het incasso-keurmerk voert, moet om het jaar aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke audit-commissie. Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

Vertrouwen en zekerheid
De ontwikkeling van het keurmerk en de vervolgstap van accreditatie hebben één heel belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. De NVI begrijpt dat waar mensen werken, er fouten gemaakt kunnen worden, maar wil met dit keurmerk het genoemde vertrouwen en de zekerheid in zorgvuldig en correct uitgevoerde incasso activiteiten zoveel mogelijk waarborgen. 

Bezoek de website van de NVI