Intrum höjer rambelopp för existerande MTN-program och publicerar uppdaterat prospekt

Intrum publicerar i dag ett uppdaterat prospekt för bolagets program för Medium Term Notes (MTN), vilket möjliggör för bolaget att ge ut obligationer på den svenska marknaden. Rambeloppet för MTN-programmet har ökat från maximalt 5 miljarder SEK till maximalt 10 miljarder SEK.

Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det uppdaterade prospektet. Det uppdaterade prospektet finns att ladda ner på Intrums hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director
tel: +46 8 546 102 02

emil.folkesson@intrum.com