Dostali ste od nás list?

Ak máte dlžobu, kontaktujte nás cez kontaktné centrum pre dlžníkov. Zelené číslo: 0800 232 216

Tel: +4212/3216 3216

Fax: 02 / 3216 3280

Zelené číslo: 0800 232 216

SMS: 0904 332 233

e-mail: kontakt@intrum.sk

Korešpondenčná adresa:

P. O. Box 50,

810 00 Bratislava