Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

Dostali ste od nás list?

Ak máte dlžobu, kontaktujte nás cez kontaktné centrum pre dlžníkov. Zelené číslo: 0800 232 216

Tel: +4212/3216 3216

Fax: 02 / 3216 3280

Zelené číslo: 0800 232 216

SMS: 0904 332 233

e-mail: kontakt@intrum.sk

Korešpondenčná adresa:

P. O. Box 50,

810 00 Bratislava