Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Kontakt na spoločnosť

Mýtna 48, 811 07 Bratislava

IČO: 35 831 154
zapísaná v OR SR BA 1, odd. Sro,
vložka číslo 26033/B
Sídlo: Mýtna 48, Blumental offices I
811 07 Bratislava 

Obchodné oddelenie, kontakt pre obchodných partnerov:
Tel: +421 2 3216 3333
sales@intrum.sk

Kontakt pre dlžníkov:
Ak máte dlžobu, kontaktujte nás cez kontaktné centrum pre dlžníkov. 
Tel: 02 / 3216 3216
Fax: 02 / 3216 3280
Zelené číslo: 0800 232 216
SMS: 0904 332 233
e-mail: kontakt@intrum.sk
Korešpondenčná adresa:
P. O. Box 50,
810 00 Bratislava