intrum justitia v skratke

Poskytujeme služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok a ponúkame riešenia, ktoré hmatateľne zlepšujú finančné výsledky našich klientov.

Ponuka našich služieb

Vďaka bohatým skúsenostiam vieme posilniť rast aj vášho podnikania. Precízne vymáhame pohľadávky akéhokoľvek rozsahu od upomienkového servisu po mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie, dlhodobú správu, medzinárodné vymáhanie až po odkup pohľadávok.

Klienti všetkých veľkostí

Naši klienti pôsobia v rôznych oblastiach, vrátane telekomunikácií, energetiky, bankovníctva a maloobchodu. Pomáhame našim klientom s veľkými objemami spotrebiteľských pohľadávok. Takisto pracujeme s desiatkami tisíc malých a stredných podnikov. Máme takmer 75.000 klientov v 19 krajinách. 30 najväčších klientov tvoria asi 15 percent tržieb Intrum Justitia.

 

 

 Založená v roku 1923

Intrum Justitia je jednou z popredných európskych spoločností poskytujúca finančné služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Intrum Justitia bola založená v roku 1923 a dnes má približne 3,850 zamestnancov a pobočk v 19 krajinách . Okrem toho máme zastupujúcich partnerov v približne 160 krajinách v rámci Európy i mimo nej.

Boosting your business

Aby sme to zhrnuli, ako sa snažíme pomôcť spoločnostiam lepšie podnikať, Intrum Justitia používa pojem " Boosting your business". Ak sú dodržané platobné lehoty a firmy dostanú zaplatené včas, môžu sa rýchlejšie rozvíjať, rásť a prijímať viac zamestnancov. Zároveň pomáhame ľuďom žiť bez dlhov a dosiahnuť zdravých vedenie svojich ​​financií. Poslaním Intrum Justitia je pôsobiť ako katalyzátor pre zdravé ekonomiky. Pomáhame firmám aj súkromným osobám prispieť k vitalite medzi jednotlivými podnikmi v spoločnosti.