Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Misia & stratégia

Vďaka bohatým skúsenostiam vieme posilniť rast aj vášho podnikania. Precízne vymáhame pohľadávky akéhokoľvek rozsahu od upomienkového servisu po mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie, dlhodobú správu, medzinárodné vymáhanie až po odkup pohľadávok.

Obchodný koncept Intrum Justitia

Našu vedúcu pozíciu v Európe posilňujeme tým, že poskytujeme služby v oblasti správy pohľadávok a poskytujeme riešenia, ktoré hmatateľne zlepšujú finančné výsledky našich klientov.

V súčasnosti naše služby využíva viac ako 90.000 klientov po celom svete. Ponúkané služby sa vzťahujú k rôznym fázam tohto procesu počnúc fakturáciou cez upomienkový servis a inkaso pohľadávok až po dlhodobú správu pohľadávok.

 

Naša misia

Sme katalyzátorom zdravej ekonomiky. Sme tu preto, aby sme uľahčili podnikanie a prispeli k vytvoreniu silnej ekonomiky cez bezpečný a spravodlivý obchod. 

Pomáhame klientom aj klientom našich klientov uzatvárať dobré obchody a prehlbujeme ich dlhoročné dobré vzťahy, ktoré vytvárajú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.