Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Naše hodnoty

Najúčinnejším príspevkom našej spoločnosti smerom k zabezpečeniu trvalo udržateľného sveta je podpora zdravých financií firiem, jednotlivcov a spoločnosti vo všeobecnosti.

Chápeme ľudí

V Intrum Justitia Slovakia s.r.o. si za každým rozhodnutím stojí osoba, ktorá pozná konkrétnu situáciu, rozumie potrebám ľudí a je pripravená nájsť vhodné riešenia. Vďaka tomu dokážeme premeniť nepriaznivé situácie na priaznivé. Základom našej práce je vytvoriť obchodné príležitosti a pochopenie potrieb našich klientov, ich zákazníkov a našich zamestnancov.

Hľadáme spôsoby inovácie

Vyhľadávame situácie, pri ktorých môžeme získať nové znalosti. Zhromažďujeme obchodné a platobné informácie od jednotlivcov a  firiem z Európskych trhov. Takto získame nové skúsenosti a dáta, ktoré sú uložené v našich databázach a o ktoré sa delíme vrámci našej spoločnosti. Náš nadhľad o aktuálnych trendoch je nevyhnutný pre poskytnutie inovatívnych riešení našim klientom.

Robíme zmeny

Ľudia v našej spoločnosti nevidia problémy, ale hľadajú riešenia. Tým, že poskytujeme služby v oblasti spravovania pohľadávok, pomáhame našim klientom byť konkurencie schopnými. Správne platobné rozhodnutia, rýchlejšie inkasované platby za služby a plynulé vymáhanie zlepšujú ich maržu a cash flow. Zmeny vnímajú naši klienti, zamestnanci, akcionári ale hlavne spoločnosť ako celok. Lebo jedine tie podniky, ktoré vykazujú zisk, dokážu vytvoriť nové pracovné miesta a tým pozitívne usmerňujú spoločnosť.

Hľadáme výzvy

Často sme účastníkmi ťažkých situácií. Ľudia sú veľa krát pod tlakom, lebo majú oslabené podnikanie alebo manipulujú s vysokými sumami, ktoré ovplyvňujú budúcnosť ich podnikania. Náš vplyv na makro ekonomiku je viditeľný, lebo sme katalyzátorom zdravej ekonomiky nie len pre jednotlivca ale aj pre celú spoločnosť. Hľadáme výzvy, ktoré môžeme vyriešiť.