Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Sociálna zodpovednosť

Najúčinnejším príspevkom spoločnosti Intrum smerom k zabezpečeniu trvalo udržateľného sveta je podpora zdravých financií firiem, jednotlivcov, ako aj spoločnosti vo všeobecnosti.

Zdravá ekonomika pre trvalo udržateľnú spoločnosť

V rámci našej misie pôsobiť ako katalyzátor zdravej ekonomiky, maximalizujeme náš príspevok k trvalo udržateľnej spoločnosti pri našich každodenných rokovaniach s firmami a spotrebiteľmi prostredníctvom našich odborných znalostí.

Tri základné oblasti
Trvalá udržateľnosť zahŕňa tri základné oblasti, ktoré sú navzájom prepojené – životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo. Žiadna z nich nemôže fungovať udržateľným spôsobom bez ďalších dvoch. Napríklad klimatické zmeny a následné prírodné katastrofy spôsobujú obrovské problémy pre spoločnosť, ako aj hospodárstvo, ale v krajinách so zlými ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi problémami nie sú takou prioritou ako v krajinách so silnou ekonomikou. Ak má byť v danej krajine dosiahnutá trvalá udržateľnosť, musia fungovať všetky tri oblasti – životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo.
V roku 2013 existovala v mnohých krajinách medzi týmito oblasťami jasná nerovnováha – a nehovoríme len o rozvojových krajinách, ale aj o krajinách, ktoré sa nachádzajú v našej blízkosti v rámci EÚ, ktoré bojujú s mimoriadnymi ekonomickými výzvami podkopávajúcimi príležitosti na zlepšovanie životného prostredia a rozvíjanie spoločnosti. Vedci sa zhodujú, že ak sa má dosiahnuť zmena, musí sa angažovať každý – vlády, úrady a ďalšie organizácie, rovnako ako jednotlivci a v neposlednom rade firmy.

Intrum koná pre zabezpečenie zdravej ekonomiky
Firmy musia nájsť spôsoby, ako prispievať k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja. Tieto spôsoby musia byť tiež ziskové – v opačnom prípade hrozí, že pôjde o krátkodobé podniky, ktoré zaniknú bez uplatnenia dlhodobého dopadu. V tejto súvislosti robí spoločnosť Intrum Justitia presne to, k čomu sa najlepšie hodí. Sme presvedčení, že najúčinnejším spôsobom, akým spoločnosť Intrum Justitia môže prispievať smerom k zabezpečeniu trvalo udržateľného sveta, je podporovať zdravé financie firiem, jednotlivcov a spoločnosti vo všeobecnosti.
Ak sa nám podarí prispieť k zabezpečeniu zdravého a bezpečného podnikania, spoločnosti budú platiť za svoj tovar a služby. Vďaka presnému úverovému posúdeniu sa ľudia vyhnú dlhovým pascám alebo budú môcť získať našu pomoc v spôsobe, akým sa zbaviť starých dlhov, ktoré zaťažujú celé ich rodiny. To všetko pomáha firmám stať sa ziskovejšími a umožní im to expandovať a zamestnať viac ľudí, čím budú celé spoločnosti ekonomicky silnejšie, čo na oplátku pripraví ekonomické podmienky pre dlhodobú prácu v oblasti ochrany životného prostredia.

Niektoré konkrétne príklady
Zamestnanci spoločnosti Intrum Justitia hovoria každý deň s približne 50 000 zákazníkmi a snažia sa nájsť riešenia, ako ich zbaviť dlhov. Spoločnosť Intrum Justitia každoročne vykonáva prieskumy medzi firmami a spotrebiteľmi. Tie sú potom publikované s cieľom vyvolať diskusiu a ponúknuť prehľad o tom, ako platby, ktoré sú po splatnosti, prípadne úplne neuhradené, ovplyvňujú ekonomiky v Európe (Európsky platobný report a Report o spotrebiteľských platbách). Zúčastňujeme sa seminárov a stretnutí v Európskom parlamente v Bruseli, aby sme informovali delegátov o situácii a najlepších prístupoch v snahe zabezpečiť zdravé hospodárstvo a bezpečné platby v Európe. V roku 2013 sme sa zúčastnili 40 stretnutí a distribuovali sme asi 8 000 správ obsahujúcich údaje vyplývajúce z našich prieskumov.
Počas rokov 2013 a 2014 nás Európska komisia pozvala ako jediného zástupcu podnikateľskej sféry, aby sme vystúpili počas kampane, v ktorej bola implementovaná „Smernica o oneskorených platbách". Zástupcovia spoločnosti Intrum Justitia sa ako hovorcovia zúčastnili celkovo 28 seminárov v rovnakom počte krajín. Okrem týchto opatrení, ktoré sa týkajú hospodárstva a spoločnosti, pôsobíme v prospech životného prostredia aj tým, že uprednostňujeme videokonferencie pred cestovaním, vlastníme vozový park pozostávajúci z automobilov, ktoré vypúšťajú menej ako 130 gramov oxidu uhličitého do ovzdušia a snažíme sa efektívne využívať naše kancelárske materiály.