Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Vedenie spoločnosti

Informácie o vedení spoločnosti Intrum Slovakia s.r.o.

Ing. Martin Musil, konateľ a výkonný riaditeľ

Konateľ a výkonný riaditeľ pre Slovensko. V minulosti zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS, jednej z významných spoločností na trhu správy pohľadávok, kde pôsobil takmer 16 rokov. Posledné 4 roky strávil v Ruskej federácii a na Ukrajine, kde bol zodpovedný za rozvoj skupiny na východných trhoch. Pred svojím odchodom do zahraničia pôsobil viac ako 10 rokov na Slovensku, kde bol zodpovedný za prevádzkové riadenie spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. V rámci celej skupiny bol Martin Musil taktiež zodpovedný za implementáciu viacerých medzinárodných IT projektov. Martin Musil študoval na fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Ing. Andrej Solčányi, konateľ

Titul získal v roku 2006 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, odbor účtovníctvo a audit. Do spoločnosti Intrum nastúpil v máji 2009. Za roky pôsobenia získal praktické skúsenosti zo všetkých oblastí správy a manažmentu pohľadávok. Od roku 2010 pôsobí na pozícii finančného riaditeľa. Od februára 2015 je jedným z troch konateľov spoločnosti. 

Ing. Zoltán Papp, konateľ

Do spoločnosti Intrum Slovakia s.r.o. nastúpil hneď po ukončení štúdia v roku 2004. Od januára 2011 do januára 2015 pôsobil aj ako obchodný riaditeľ pre Českú republiku. Titul získal v roku 2004 na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, odbor priemyselné inžinierstvo a manažment. Za roky pôsobenia na rôznych pozíciách v spoločnosti získal praktické skúsenosti zo všetkých oblastí správy a manažmentu pohľadávok. Od roku 2005 pôsobí na pozícii obchodného riaditeľa. V roku 2006  úspešne rozbehol službu „odkupovanie pohľadávok“ na Slovensku.