Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Až štvrtina Slovákov nie je niekedy schopná plniť si finančné záväzky

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste.

Až 27 percent Európanov tvrdí, že občas nie je schopných platiť svoje dlhy. Výsledok za Slovensko je však takmer identický, podľa zistení ECPR občas nie je schopných platiť svoje účty jedna štvrtina slovenskej populácie. Zaujímavejšie je však porovnanie s Rakúskom, kde občas nie je schopných zaplatiť svoje účty len 19 percent ľudí.

Ešte lepší výsledok zo susedných krajín dosiahlo Česko, kde sa v podobnej situácii ocitlo len 16 percent opýtaných. Na opačnom konci pomyselnej tabuľky stojí z našich najbližších susedov Maďarsko, kde sa počet ľudí s problémami pri platení účtov vyšplhal na 37 percent.

Približne tretina Slovákov však zároveň súhlasí s tvrdením, že nemá dostatok peňazí na „dôstojný život" a takisto len 1 z 3 má nádej, že sa jeho finančná situácia zlepší.

Odsťahovanie do inej krajiny zvažuje 22% Slovákov

Z dôvodu zlej finančnej situácie uvažuje o odsťahovaní sa zo Slovenska až 22 percent Slovákov. Ide o štvrtý najvyšší výsledok v tomto v tomto prieskume, po Maďarsku, Grécku a Taliansku. Tromi najpopulárnejšími krajinami, do ktorých sa zo Slovenska odchádza, sú Rakúsko (26%), Česká republika (12%) a Nemecko (11%).

Každý piaty Slovák si počas uplynulého polroka požičal peniaze, aby mohol zaplatiť svoje účty


Každý piaty Slovák si musel za posledných šesť mesiacov požičať peniaze alebo či musel využiť kreditnú kartu, aby mohol zaplatiť účty. Dva hlavné zdroje požičiavania si peňazí sú rodina (47%) a priatelia (32%). Až ako tretiu možnosť uvádzajú obyvatelia Slovenska svoju banku. Z pohľadu celoeurópskych výsledkov je rodina ako zdroj požičiavania peňazí tiež na prvom mieste, za ňou sa však umiestnila domovská banka a až na treťom mieste priatelia.

Európania pod finančným tlakom


„Výsledky naznačujú, že značná časť všetkých domácností má ťažkosti a že mnohí boli nútení požičať si peniaze na platenie účtov. Naše vlastné údaje tiež naznačujú, že ľudia, ktorí sa zadlžia v rannom štádiu života, majú s vekom tendenciu v tejto situácii zotrvávať," hovorí Martin Musil z Intrum Justitia Slovakia. Táto spoločnosť poskytuje služby v oblasti správ pohľadávok v celej Európe.

Až 46 percent Slovákov sa za uplynulých 12 mesiacov dostalo do situácie, kedy aspoň jeden účet nezaplatili načas. Ich hlavným dôvodom je nedostatok peňazí (53%). V Grécku neskoro zaplatilo účty načas 76 percent ľudí. Dánsko a Španielsko majú najnižšie percentá oneskorených platieb (30 a 31 percent), ale stále je to takmer jedna tretina populácie, ktorá sa v minulom roku omeškala s platbami.

„To je samozrejme veľmi nepríjemné pre ľudí, ktorí majú ekonomické ťažkosti, ale tiež to predstavuje výzvu a zároveň hrozbu pre firmy a ich schopnosť rásť a najímať nových zamestnancov," dopĺňa informáciu M. Musil.

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte spoločnosti Intrum Justitia za rok 2016

Európsky platobný index bol spustený v roku 2013. Monitoru viac ako 21 tisíc európskych spotrebiteľov. Cieľom je lepšie pochopiť realitu života, ktorá ovplyvňuje spotrebiteľské správanie, pokiaľ ide o platenie za produkty a služby. Údaje správy Európskeho spotrebiteľského platobného reportu vychádzajú z externého online výskumu na báze samostatného vypĺňania, ktorý realizovala spoločnosť United Minds, zaoberajúca sa obchodnými informáciami. Prieskum bol realizovaný v období 12. – 26. septembra 2016.

Viac informácií je dostupný tu: https://www.intrum.com/sk/sk/o-nas/publikacie/europsky-spotrebitesky-report/

Originál článku s grafmi nájdete tu