Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Prieskum naprieč Európou: Takmer polovica Slovákov nemá svoju finančnú situáciu pod kontrolou, ale vieme, že účty treba platiť načas

Viac ako polovica Európanov hovorí, že by si nemohli dovoliť žiadny nepredvídaný výdavok vo výške polovice mesačného platu bez toho, aby si museli požičať peniaze (38 %) alebo že nevedia, či by si to mohli dovoliť (15 %). Len 47 % tvrdí, že by si nemuseli požičiavať peniaze.

Na Slovensku sú výsledky o niečo horšie. Požičať by si síce s určitosťou muselo len 34 %, neistú predstavu má však až 26 %. Istotu vyriešenia nepredvídaných výdavkov bez nutnosti požičania si peňazí má len 40 % opýtaných. Pre porovnanie v Česku si musí požičať až 45 % respondentov a 12 % nevie, pôžičku nemusí využiť 43 %. Z okolitých krajín má najlepšie čísla Rakúsko, kde si podľa odpovedí nemusí požičať až 61 % opýtaných, čo je výrazne vyššie aj v porovnaní s európskym priemerom.

Jeden z dvoch Európanov si nešetrí peniaze na pravidelnej báze a pre Slovákov platí identické zistenie ako pre priemer Európy. Porovnanie s Českom a Rakúskom však už vychádza menej lichotivo - pravidelne si peniaze odkladá 63 % Čechov a až 67 % Rakúšanov. „Veľmi veľa domácností v Európe ako aj na Slovensku má len malú finančnú rezervu. Každá domácnosť je vo svojej jedinečnej situácii, ale je potrebné, aby si viac ľudí pravidelne odkladalo peniaze. Aj keď nemáte veľa, malá čiastka každý mesiac urobí obrovský rozdiel v oblasti finančnej stability domácností," hovorí o výsledkoch nového európskeho prieskumu Martin Musil zo spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, ktorá sa špecializuje na manažment pohľadávok.

Prieskum naprieč Európou: Takmer polovica Slovákov nemá svoju finančnú situáciu pod kontrolou, ale vieme, že účty treba platiť načas

Spomedzi respondentov má 39 % Európanov pocit, že svoju finančnú situáciu nemajú pod kontrolou, pričom percento za Slovensko je ešte o niečo vyššie (45 %), Česi sú na tom z okolitých krajín najlepšie, financie nemá pod kontrolu len 33 % opýtaných. Pokiaľ ide o zlepšovanie finančnej situácie, z celkového počtu respondentov v Európe si 26 % percent myslí, že sa ich finančná situácia zlepšuje. Na Slovensku je výsledok veľmi podobný (24 %), v Česku je to 30 % a v Rakúsku 27 %.

„Výsledky ukazujú, že podstatná časť všetkých domácností má problémy, a mnohé boli nútené si požičať, aby vôbec mohli platiť bežné pravidelné účty. Z našich vlastných údajov taktiež vyplýva, že ak máte problémy splácať dlh zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa neskôr stanete dlžníkom," dopĺňa zistenia Martin Musil z Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Intrum Justitia, poskytujúca služby správy pohľadávok, každý rok vydáva Spotrebiteľský platobný report. Prieskum sa robil medzi 22 479 Európanmi v 21 krajinách, ktorí odpovedali aj v rámci tohtoročného prieskumu na otázky ohľadom svojej finančnej situácie.

Originál článku nájdete tu