Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff

Dňa 14.novembra 2016 oznámili spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff svoj zámer sa spojiť. Dňa 12.júna 2017 Európska komisia schválila zlúčenie* a dňa 27. júna 2017 bola transakcia dokončená. Od tohto dňa sme právne jedným subjektom a ešte v tomto roku začneme fungovať ako jeden celok.

Intrum Justitia a Lindorff zdieľajú spoločnú ambíciu stať sa dôveryhodným vodcom a inovátorom svojho odvetvia.

Sme presvedčení, že prispievame k zdravej ekonomike tým, že zabezpečujeme, aby podniky dostali zaplatené za tovar a služby a tiež pomáhame tak jednotlivcom, ako aj spoločnostiam dodržiavať ich záväzky. Každý z nás sme sami o sebe priekopníkom úsilí o zmenu spôsobu, akým naše odvetvie funguje a zameriavame sa na dodržiavanie predpisov a spravodlivé vymáhanie pohľadávok. Spoločne vytvárame tím 7 750 profesionálnych a starostlivých zamestnancov po celej Európe.

Dôsledne pracujeme na tom, aby sme zjednotili naše fungovanie, a aby sme sa stali skutočne jednou spoločnosťou pod jednou spoločnou značkou so spoločným rozhraním pre klientov a zákazníkov. Zatiaľ budeme naďalej fungovať pod našimi vlastnými značkami, Lindorff a Intrum Justitia, kým naše integrácia nepokročí ďalej.

Pre Vás, ako existujúceho klienta alebo zákazníka spoločnosti Lindorff alebo Intrum Justitia, nie sú v súčasnej dobe žiadne zmeny ohľadom služieb alebo komunikácie.

* Rozhodnutie Komisie bolo podmienené odpredajom podniku Lindorff v Dánsku, Estónsku, Fínsku a Švédsku, rovnako ako spoločnosti Intrum Justitia v Nórsku. To znamená, že Lindorff a Intrum Justitia zostanú na týchto piatich trhoch konkurenti.

Ďalšie informácie o zlúčení nájdete na nasledujúcej stránke.

 

Mám nesplatený dlh voči spoločnosti Intrum Justitia

V súčasnej dobe nedošlo k žiadnym zmenám našich služieb alebo komunikačných kanálov. Ak ste dostali list, že máte nesplatený dlh v spoločnosti Intrum Justitia, môžete použiť naše kontaktné centrum pre dlžníkov a pomôžeme Vám nájsť riešenie.

 

Som klientom Intrum Justitia

Ak ste klientom spoločnosti Intrum Justitia, môžete použiť rovnaké komunikačné kanály alebo kontakt na spoločnosť. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.