Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

Publikácie

Na ročnom intervale publikuje Intrum Justitia výsledky prieskumu Európsky platobný report a Európsky spotrebiteľský report, kde umožňuje nahliadnuť na dopady oneskorených platieb pre podniky a spotrebiteľov a sleduje platobné správanie v Európe.