Publikácie

Na ročnom intervale publikuje Intrum Justitia výsledky prieskumu Európsky platobný report a Európsky spotrebiteľský report, kde umožňuje nahliadnuť na dopady oneskorených platieb pre podniky a spotrebiteľov a sleduje platobné správanie v Európe.