Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Publikácie

Na ročnom intervale publikuje Intrum výsledky prieskumu Európsky platobný report a Európsky spotrebiteľský report, kde umožňuje nahliadnuť na dopady oneskorených platieb pre podniky a spotrebiteľov a sleduje platobné správanie v Európe.