Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Európsky Platobný Report

Európsky platobný report opisuje vplyv oneskorených platieb na vývoj a rast európskych podnikov. Na základe výsledkov tohto prieskumu vieme lepšie pochopiť to, ako vnímajú Európske podniky platobnú morálku vo svojej krajine.

O Európskom platobnom reporte

Prieskum Európsky platobný report 2017 sa simultánne vykonával v 29 európskych krajinách v období od februára do marca 2017. V tomto reporte sme zozbierali údaje od tisícok spoločností v Európe vrátane Slovenska, s cieľom získať prehľad platobného správania a finančného zdravia európskych podnikov.

 

Tlačová správa EPR 2017

  • Po prvýkrát v histórii Európskeho platobného reportu spoločnosti Intrum Justitia zaznela otázka, ktoré prvky uľahčujú alebo sťažujú podnikanie v tej ktorej krajine.
  • Z výsledkov vyplýva, že najhoršie vnímaným prvkom medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi sú postoje vládnych orgánov k podnikaniu.
  • Spolu až 75% firiem odpovedalo, že im tieto postoje podnikanie sťažujú, z toho 40% uviedlo odpoveď „mierne sťažujú“ a dokonca 35% odpoveď „značne sťažujú“.    

Report generuje debatu

Prostredníctvom tohto komplexného prieskumu vytvárame povedomie a otvárame diskusiu s politikmi a médiami, napríklad o tom, aký vplyv majú oneskorené platy na hospodárstvo v EÚ. Zúčastňujeme sa seminárov a stretnutí v Bruseli, aby sme informovali delegátov EÚ ohľadom získania podpory k uzdraveniu hospodárstva a bezpečných platieb v Európe. 

V porovnaní s minulým rokom, kedy sme rozvádzali problematiku predĺženia doby splatnosti faktúr od odberateľov vidíme, že firmy pristupujú k požiadavkám na predĺženie doby splatnosti oveľa sofistikovanejšie,” vysvetľuje dôvody zistených údajov Martin Musil.

Oneskorené platby

Firmy sú v súčasnosti opatrnejšie pri poskytnutí doby splatnosti v B2B a verejnom sektore v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Svedčia o tom priemerné doby splatnosti, kým v predchádzajúcom roku bola v sektore B2B splatnosť 22 dní, v aktuálnom len 18 dní. Splatnosti vo verejnom sektore sa takisto skrátili o 3 dni, došlo aj k skráteniu zmluvnej doby splatnosti pri B2C a verejnom sektore. 

Prejsť k tlačovej správe

 

Mám záujem o celý report

OBJEDNAJTE SI KÓPIU REPORTU

Intrum Justitia zozbierala údaje od tisícok spoločností v Európe vrátane Slovenska, s cieľom získať prehľad platobného správania a finančného zdravia európskych podnikov. Výsledky tohto prieskumu sme zverejnili v reporte Európsky platobný report (EPR).

Prosím vyplňte svoje kontaktné údaje cez formulár. E-mailom Vám príde link na stiahnutie plného znenia reportu EPR 2017, zadarmo.