Európsky platobný report

Európsky platobný report opisuje vplyv oneskorených platieb na vývoj a rast u európskych podnikov. Na základe výsledkov tohto prieskumu vieme lepšie pochopiť to, ako vnímajú Európske podniky platobnú morálku vo svojej krajine.

O Európskom platobnom reporte

Prieskum Európsky platobný report 2016 sa simultánne vykonával v 29 európskych krajinách v období od februára do apríla 2016. V tomto reporte sme zozbierali údaje od tisícok spoločností v Európe vrátane Slovenska, s cieľom získať prehľad platobného správania a finančného zdravia európskych podnikov.

Prostredníctvom tohto komplexného prieskumu vytvárame povedomie a otvárame diskusiu s politikmi a médiami, napríklad o tom, aký vplyv majú oneskorené platy na hospodárstvo v EÚ. Zúčastňujeme sa seminárov a stretnutí v Bruseli, aby sme informovali delegátov EÚ ohľadom získania podpory k uzdraveniu hospodárstva a bezpečných platieb v Európe. 

Európsky platobný report (EPR) 

Európsky platobný report (EPR)

VYŽIADAJTE SI KÓPIU EURÓPSKEHO PLATOBNÉHO REPORTU 2016

Intrum Justitia zozbierala údaje od tisícok spoločností v Európe vrátane Slovenska, s cieľom získať prehľad platobného správania a finančného zdravia európskych podnikov. Výsledky tohto prieskumu sme zverejnili v reporte Európsky platobný report (EPR).

Prosím vyplňte svoje kontaktné údaje, a my vám pošleme download link k pdf verzii reportu EPR.