Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Európsky Spotrebiteľský Platobný Report

Európsky spotrebiteľský platobný report poskytuje názory európskych spotrebiteľov na ich ekonomickú situáciu, je barometrom ekonomického postavenia v Európe z pohľadu spotrebiteľa.

Európsky Spotrebiteľský Platobný Report

Prieskum Európsky spotrebiteľský platobný report sa simultánne vykonával v 21 európskych krajinách v období od 21. augusta do 11. septembra 2015. Odpovede boli pozbierané od viac ako 22,400 európskych spotrebiteľov. Cieľom tohto prieskumu bolo získať pohľad do každodenného života európskych spotrebiteľov; ich výdavkov a schopnosti efektívne hospodáriť na mesačnej báze. Prieskum je doplnený o postrehy spotrebiteľov, ktoré boli získané vyše 90 ročnými skúsenosťami v oblasti správy a manažmentu pohľadávok.

Pracujeme na zdravej ekonomike

V Intrum Justitia komunikujeme s viac ako 50,000 Európanmi každý deň, s cieľom vyriešiť ich finančné problémy. Aby sme mohli pochopiť situáciu európskeho spotrebiteľa,  je životne dôležité nájsť optimálne spôsoby riešenia potrieb každého jednotlivca.

Európsky Spotrebiteľský Platobný Report

Prosím vyplňte svoje kontaktné údaje, a my vám pošleme download link k pdf verzii Európsky spotrebiteľský platobný report.