Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Call centrum

Ďalšie skvalitnenie služieb Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Intrum Justitia Slovakia s.r.o. neustále zdokonaľuje svoje služby v oblasti spravovania pohľadávok. Po presťahovaní sa do väčších priestorov v novom administratívnom centre CBC 1 na Karadžičovej ul. v Bratislave sa výrazne rozšírilo call centrum, ktoré slúži najmä na kontakt s dlžníkmi.

Najvýraznejšou výhodou nového call centra je jeho vybavenie jednou z najmodernejších technológií kontaktných centier Alcatel OmniPCX Enterprise. Táto výhoda nepochybne zostane zachovaná aj v budúcnosti, pretože spoločnosť Intrum Justitia všetky používané technické a softvérové prvky neustále inovuje a zdokonaľuje. Väčšia kapacita call centra zaručuje plynulý chod prevádzky, o ktorý sa v súčasnosti stará 16 pracovníkov, no do konca roka by sa ich počet mal zvýšiť až o polovicu. Všetci zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na špeciálnych tréningoch, ktoré sú zamerané predovšetkým na komunikáciu, psychológiu, ale i na zvládanie stresových situácií. Kvalita ich práce je neustále kontrolovaná a dôsledne sa dbá na jej zlepšovanie.

Činnosť kontaktného centra je v maximálnej miere automatizovaná, čo umožňuje efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov. Pomocou monitorovacieho systému, ktorý vyhodnocuje prichádzajúce a odchádzajúce hovory, poskytuje údaje o dĺžke čakania na spojenie s operátorom, ako aj o počte ľudí, ktorým sa nepodarilo dovolať, sa zase dá operatívne reagovať na rôzne prevádzkové situácie. Pri každom prijímanom hovore od klienta alebo dlžníka, ktorého telefónne číslo sa nachádza v databáze spoločnosti Intrum Justitia, sa operátorovi automaticky objavia všetky potrebné informácie o volajúcom, a preto mu môže rýchlo zodpovedať všetky otázky. Ak telefónne číslo nie je registrované v systéme, pracovník call centra sa k údajom o dlžníkovi dostane cez jednoduché vyhľadávanie v databáze, pričom softvér mu poskytne všetky informácie o dlžných sumách, histórii platieb či termínoch splatnosti a spôsobe uhradenia budúcich platieb.

Riadnym fungovaním call centra, ktoré denne vybaví vyše tisíc hovorov, sa výrazne uľahčuje najmä komunikácia medzi správcom pohľadávky a dlžníkmi, čo v mnohých prípadoch vedie k rýchlemu uspokojeniu dlhu. Ak totiž dlžník včas získa kvalifikované informácie o svojich platobných povinnostiach, ľahšie môže posúdiť svoju situáciu a rozhodnúť sa dobrovoľne uhradiť dlžnú sumu. Klient sa teda v takomto prípade rýchlo a pri minimálnych nákladoch dostáva k svojim peniazom.