Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Exekúcií pribúda aj kvôli odberateľom

HNonline

Počet žiadostí o exekúciu sa minulý rok zvýšil o päť percent. Slovenskí exekútori tak za dvanásť mesiacov zaznamenali vyše 414-tisíc prípadov, keď si podnikateľ alebo fyzická osoba neboli schopní plniť svoje záväzky. Pritom práve firmy a živnostníci sa často nemohli s veriteľmi vyrovnať, kvôli neuhradeným faktúram od odberateľov.
Problémom nie je ochota „Z mojej činnosti súdneho exekútora môžem potvrdiť, že v poslednom období vzrastá počet exekúcií vedených voči podnikateľom, ktorých dôvodom nie je neochota dlžníkov uhradiť ich záväzky, ale druhotná platobná neschopnosť," hovorí Martin Hermanovský z Exekútorského úradu Bratislava . Keďže štatistiky ministerstva spravodlivosti nerozlišujú fyzické a právnické osoby, môžeme počet exekúcií v podnikateľskom sektore len odhadovať. „Podiel počtu exekúcii pri právnických osobách sa však spravidla pohybuje pod desať percent," tvrdí Tomáš Jurík, riaditeľ spoločnosti Coface Slovakia.
Vymáhajú viac exekúciou Zhoršujúcu sa situáciu v solventnosti firiem spozorovali aj spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok. V minulom roku totiž omnoho častejšie riešili podlžnosti voči veriteľom prostredníctvom exekučného konania. „Nárast sme zaznamenali vo všetkých nami sledovaných odvetviach. Miera pohľadávok, kde dlžník nie je ochotný splácať svoje záväzky, je porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi, nárast zaznamenávame najmä pri pohľadávkach, kde dlžník nie je schopný uhrádzať svoj záväzok v prijateľnej výške," povedal Michal Šoltés, managing director EOS KSI Slovensko, ktorá na právnické osoby podala o viac ako 54 percent viac exekúcií než v roku 2008.
Podľa Libora Čajku z Intrum Justitia Slovakia je jedným z dôvodov, prečo väčšie podniky stratili schopnosť splácať svoje záväzky, strata dôležitého partnera . „Zložka podnikateľov, voči ktorým sú vedené exekúcie, je dosť široká, momentálne sú to najmä menší podnikatelia z oblasti stavebníctva," dodáva Čajka.

Pôvodný článok si môžete prečítať tu