Prenájom firemného loga

Použite logo našej spoločnosti na vašich faktúrach.

Kontaktujte nás

Prenájom firemného loga je služba založená na základe zmluvného vzťahu o používaní pečiatky s logom Intrum Justitia Slovakia s.r.o..

Vložte odtlačok pečiatky na vaše vystavené faktúry a dajte svojim odberateľom najavo, že za chrtbom vám stojí silný partner, ktorý sa špecializuje na správu a management pohľadávok. 

Je to služba s preventívnym účinkom, ktorá nenásilnou formou smeruje vášho klienta k včasnej úhrade doručenej faktúry. 

 
  • Naše logo na vašich faktúrach
  • Pečiatka na rok
  • Prevencia pred omeškaním
  • Spokojný zákazník

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes