Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

Odkúpenie pohľadávok

Odpísané pohľadávky odkupujeme iba od spoločností, ktoré poskytujú služby spotrebiteľom. Aj odpísané pohľadávky majú svoju hodnotu. Odkupujeme spotrebiteľské pohľadávky za určité percento z ich nominálnej hodnoty ako tretia strana zmluvného vzťahu.

Naše služby

Aj odpísané pohľadávky majú svoju hodnotu. Odkupujeme spotrebiteľské pohľadávky za určité percento z ich nominálnej hodnoty ako tretia strana zmluvného vzťahu. 

Odpísané pohľadávky odkupujeme iba od spoločností, ktoré poskytujú služby spotrebiteľom. Máme kapacity na odkúpenie pohľadávok od rôzne veľkých spoločností, vrátane úverových inštitúcií, súkromných spoločností aj verejného sektoru a štátnych firiem.

Odkúpené portfóliá, ktoré máme v správe sa skladajú z nezabezpečených bankových úverov a pohľadávok z kreditných kariet vo vlastníctve fyzických osôb, ďalej pohľadávok pochádzajúcich z oblasti telekomunikácií a mediálnych spoločností. 

  1. Dostanete okamžite zaplatené

  2. Predaj odpísaných pohľadávok zlepšuje cash-flow

  3. Znížite stratu z nedobytných pohľadávok

  4. Výhodné splátkové kalendáre pre dlžníkov