Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Upomienkový servis

Nechajte si zaplatiť včas. Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje vymožiteľnosť pohľadávky, je čas. Účinnejšie je, ak sa do procesu vymáhania čím skôr zapojí profesionálny partner.

Ako to funguje?

Vaši zákazníci majú tiež plné ruky práce a niekedy sa stane, že vám zabudnú zaplatiť v dohodnutom čase.

Aké sú vaše možnosti?

Buď si nájdete čas na pravideľné overovanie platieb od vašich zákazníkov telefonicky či emailom, alebo sa obrátite na nás. Prostredníctvom precízne nastaveného procesu sa im včas pripomenieme a dosiahneme tak lepšiu platobnú morálku pri zachovaní dobrých vzťahov.

Vy dostanete zaplatené včas. 

 
  • Zistíme dôvody omeškaných platieb
  • Vylepšíme komunikáciu s vašimi klientmi a odstránime administratívne chyby
  • Vymôžeme omeškané platby, ktoré sú 30 dní po splatnosti
  • Individuálne upravíme podmienky

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes