mimosúdne inkaso

Zaoberáme sa inkasom spotrebiteľských a obchodných pohľadávok. Prevencia a dôslednosť sú dva kľúčové piliere, ako úspešne a efektívne riešiť svoje pohľadávky. Mimosúdne vymáhanie má nezastupiteľné miesto pri komplexnej správe pohľadávok.