Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

mimosúdne inkaso

Zaoberáme sa inkasom spotrebiteľských a obchodných pohľadávok. Prevencia a dôslednosť sú dva kľúčové piliere, ako úspešne a efektívne riešiť svoje pohľadávky. Mimosúdne vymáhanie má nezastupiteľné miesto pri komplexnej správe pohľadávok.