Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Dlhodobá správa pohľadávok

Pohľadváky vymáhame aj vtedy, ak sú odpísané vo vašom účtovníctve.

Výhody

V rámci tejto služby monitorujeme spotrebiteľské pohľadávky so značnou dobou po lehote splatnosti (až 15 rokov). Pri správe týchto pohľadávok vám v podstate nevzniknú žiadne náklady a ich uspokojenie predstavuje do istej miery neočakávaný výnos. 

Pomocou vyspelých technologických riešení vieme spojiť interné a verejné informačné registre a spojiť väčší počet pohľadávok voči jednému dlžníkovi, a tak výrazne znížiť náklady spojené v vymáhaním.

 
  • Monitoring pohľadávok z dlhodobého hľadiska
  • Neočakávaný výnos
  • Minimálne náklady
  • Prehľad nad všetkými pohľadávkami jedného dlžníka
Mám záujem o spoluprácu

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes