Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Medzinárodné inkaso

Hľadáte inkasnú spoločnosť s globálnym pokrytím?

Naše služby

19 pobočiek, medzinárodná partnerská sieť so zastúpením v 180 krajinách.

To nám dáva prístup k znalostiam miestnych trhov a garanciu, že s nami vždy dostanete zaplatené včas. Vieme si poradiť s vašimi zákazníkmi roztrúsenými po celom svete žijúcimi v rôznych časových pásmach, hovoriacimi rôznymi jazykmi. Používame aktuálne mieste údaje o trhu aby sme ponúkli služby ako je sledovanie platieb, upomienkový servis a inkaso pohľadávok. 

Zástupca našej zahraničnej pobočky skontaktuje vášho dlžníka v jeho rodnej reči. Pozná lokálny trh a právne predpisy danej krajiny.

 
  • Rozsiahla medzinárodná sieť, ktorá pokrýva 180 krajín
  • Silná a rešpektovaná značka Intrum Justitia
  • Lokálne zastúpenie
  • Aktuálne dáta pre špecifický trh
Mám záujem o spoluprácu

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes