Mimosúdne inkaso

Sú Vaše faktúry uhradené včas?

Dlžia vám peniaze? Meškajú vaši odberatelia s úhradou faktúr?

Obráťte sa na profesionálov. 

S našimi odbornými skúsenosťami môžete zabudnúťna obavy, že sa narušia obchodné vzťahy s vašimi zákazníkmi pri vymáhaní neuhradených faktúr či oneskorených platieb.Vo vzťahu k pohľadávkam, pri ktorých doba omeškania s úhradou neprekročí jeden rok, sa často využíva ich mimosúdne inkaso. 

 
  • Sieť osobných návštevníkov podľa regiónov Slovenska
  • Koncentrácia informácií o dlžníkoch
  • Nárok na zaplatenie odmeny len na základe skutočne zaplatenej pohľadávky
  • Efektívne výsledky

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes