Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Mimosúdne inkaso

Mimosúdne vymáhanie má nezastupiteľné miesto pri komplexnej správe pohľadávok. Jeho aktívnym využívaním vedia spoločnosti významným spôsobom zlepšiť svoje cash flow.

Dlžia vám peniaze? Meškajú vaši odberatelia s úhradou faktúr?

Obráťte sa na profesionálov. 

S našimi odbornými skúsenosťami môžete zabudnúťna obavy, že sa narušia obchodné vzťahy s vašimi zákazníkmi pri vymáhaní neuhradených faktúr či oneskorených platieb.Vo vzťahu k pohľadávkam, pri ktorých doba omeškania s úhradou neprekročí jeden rok, sa často využíva ich mimosúdne inkaso. 

 
  • Sieť osobných návštevníkov podľa regiónov Slovenska
  • Koncentrácia informácií o dlžníkoch
  • Nárok na zaplatenie odmeny len na základe skutočne zaplatenej pohľadávky
  • Efektívne výsledky
Mám záujem o spoluprácu

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes