Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Právne inkaso

Spolupracujeme s právnikmi a advokátskou kanceláriou.

Čo ponúkame?

V prípade neúspechu mimosúdneho inkasa môže nasledovať súdne vymáhanie pohľadávok vrátane prípadnej exekúcie ako formy núteného uspokojenia nároku priznaného rozhodnutím súdu. 

Pri spotrebiteľských pohľadávkach ide často síce o pomerne nízke sumy, ale vysoký počet dlžníkov, čo vo veriteľoch zvykne vzbudzovať obavy z rizika neúmerne vysokých nákladov v porovnaní s efektivitou vymáhania dlžných súm. 

V oblasti obchodných pohľadávok sa orientujeme na spoluprácu s právnikmi, ktorí sú vynikajúcimi odborníkmi a prezentujú sa vysokou mierou efektivity pri reálnom vymožení dlžných súm. 

Úloha správcu pohľadávky preto spočíva najmä vo včasnom rozpoznaní potreby začatia súdneho konania a zabezpečenia kvalifikovaného právneho servisu pre jeho úspešné ukončenie. 

 
  • Dlhoročné skúsenosti s pozitívami súdneho vymáhania
  • Dynamické konanie
  • Urýchlené zabezpečenie exekučného titulu
  • Odborné znalosti
Mám záujem o spoluprácu

Vyžiadajte si ponuku ešte dnes