Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

Dostali ste od nás sms správu?

Ako postupovať?

Keďže máme k dispozícii mobilný kontakt, informujeme vás aj prostredníctvom SMS správy ohľadom dlžoby a nevyhnutnosti jej uhradenia. SMS správa obsahuje vaše evidenčné číslo a telefónne číslo, na ktorom nás môžete zastihnúť aby ste získali informácie týkajúce sa vášho dlhu. Kvôli ochrane osobných údajov dlžníka nemôžeme do SMS správy uviesť meno a priezvisko dlžníka, výšku dlhu a podrobnosti týkajúce sa dlhu.