Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Máte dlžobu?

Nepodliehajte panike. Logickým krokom veriteľa pohľadávky je poveriť inkasnú agentúru za účelom vymoženia fakúr po splatnosti. V našom záujme je, aby sme dlžnú sumu vymohli mimosúdnou cestou bez zbytočných právnych postupov.

V liste nájdete meno, adresu a telefónne číslo našej spoločnosti a informácie o veriteľovi pohľadávky. Pri komunikácii ohľadom dlžoby je potrebné aby ste nám uviedli vaše evidenčné číslo. Ďalšie podrobnosti o dlžnej vám poskytneme telefonicky po preverení vašej totožnosti. Na zelenej telefonickej linke 0800 232 216 vám naši operátori s on-line prístupom k databáze poskytujú všetky potrebné informácie na úhradu pohľadávky (v dvojjazyčných regiónoch popri slovenskom jazyku aj v maďarčine).

Váš veriteľ môže riešiť dlh súdnym alebo exekučným konaním, v prípade ktorého budete povinný zaplatiť aj trovy súdneho konania, trovy právneho zastúpenia a trovy exekúcie, čím sa Váš dlh podstatne navýši.

Vaša výzva môže obsahovať poštový peňažný poukaz alebo iba platobné údaje pre jednoduchšiu úhradu prevodom. V prípade otázok kontaktuje naše call centrum na zelenej telefonickej linke 0800 232 216. Naši operátori vám poskytnú všetky potrebné informácie o dlhu a možnostiach jeho uhradenia. 

Ak ste uhradili svoju dlžobu, kontaktujte nás na telefónnom čísle uvedenom na listovej výzve. My sa skontaktujeme s vašim veriteľom a prípad uzatvoríme.

Budete naďalej kontaktovaný, aby ste doplatili zvyšnú dlžnú sumu. V prípade, že nie je vo vašich možnostiach dlh uhradiť jednorázovo, vieme sa dohodnúť na splátkovom kalendári.

Ak ste od nás dostali výzvu na uhradenie vášho dlhu, ale z rôznych dôvodov nemôžete celú sumu uhradiť, kontaktujte nás ohľadom vašich ďalších možností. Možnosť dohodnutia vhodného splátkového kalendára závisí na vašej ochote pravidelne splácať. Sme viazaní pokynmi veriteľa pohľadávky, ktorý schváli splátkový kalendár. Prosím kontaktujte nás. Veľakrát platba dokazuje,  že váš dlh chcete vyrovnať.

Hotovosť klienta je uložená na oddelených účtoch spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o alebo sa pohľadávka vymáha priamo na účet veriteľa. Ako náhle dostaneme potvrdenie o zaplatení dlžnej sumy, informujeme veriteľa. Pohľadávka sa vynuluje a prípad sa uzavrie.

Zaoberáme sa správou a manažmentom pohľadávok (CMS). Pracujeme pre spoločnosti v oblasti energií, telekomunikácií a ďalších odvetví. Našimi klientmi sú spoločnosti, ktoré nás poverili riešením ich neuhradených faktúr. Vo vzťahu k pohľadávkam, pri ktorých doba omeškania s úhradou neprekročí jeden rok, sa často využíva ich mimosúdne inkaso, ktoré je podstatne lacnejšie ako vymáhanie formou súdneho konania.
Vďaka našim odborným skúsenostiam, špecializovanému softvéru a fungujúcemu call centru využívame všetky dostupné nástroje mimosúdneho uspokojenia pohľadávok, zabezpečujeme aktívny telefonický kontakt s dlžníkmi, upomíname neplatičov, dojednávame lehoty a spôsoby úhrady dlhov, poskytujeme informácie o pohľadávkach, zisťujeme a preverujeme údaje dlžníkov.