Ak ste od nás dostali výzvu na uhradenie vášho dlhu, ale z rôznych dôvodov nemôžete celú sumu uhradiť, kontaktujte nás ohľadom vašich ďalších možností. Možnosť dohodnutia vhodného splátkového kalendára závisí na vašej ochote pravidelne splácať. Sme viazaní pokynmi veriteľa pohľadávky, ktorý schváli splátkový kalendár. Prosím kontaktujte nás. Veľakrát platba dokazuje,  že váš dlh chcete vyrovnať.