Zaoberáme sa správou a manažmentom pohľadávok (CMS). Pracujeme pre spoločnosti v oblasti energií, telekomunikácií a ďalších odvetví. Našimi klientmi sú spoločnosti, ktoré nás poverili riešením ich neuhradených faktúr. Vo vzťahu k pohľadávkam, pri ktorých doba omeškania s úhradou neprekročí jeden rok, sa často využíva ich mimosúdne inkaso, ktoré je podstatne lacnejšie ako vymáhanie formou súdneho konania.
Vďaka našim odborným skúsenostiam, špecializovanému softvéru a fungujúcemu call centru využívame všetky dostupné nástroje mimosúdneho uspokojenia pohľadávok, zabezpečujeme aktívny telefonický kontakt s dlžníkmi, upomíname neplatičov, dojednávame lehoty a spôsoby úhrady dlhov, poskytujeme informácie o pohľadávkach, zisťujeme a preverujeme údaje dlžníkov.