Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Váš veriteľ môže riešiť dlh súdnym alebo exekučným konaním, v prípade ktorého budete povinný zaplatiť aj trovy súdneho konania, trovy právneho zastúpenia a trovy exekúcie, čím sa Váš dlh podstatne navýši.