Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

Váš veriteľ môže riešiť dlh súdnym alebo exekučným konaním, v prípade ktorého budete povinný zaplatiť aj trovy súdneho konania, trovy právneho zastúpenia a trovy exekúcie, čím sa Váš dlh podstatne navýši.