Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Budete naďalej kontaktovaný, aby ste doplatili zvyšnú dlžnú sumu. V prípade, že nie je vo vašich možnostiach dlh uhradiť jednorázovo, vieme sa dohodnúť na splátkovom kalendári.