Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Hotovosť klienta je uložená na oddelených účtoch spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o alebo sa pohľadávka vymáha priamo na účet veriteľa. Ako náhle dostaneme potvrdenie o zaplatení dlžnej sumy, informujeme veriteľa. Pohľadávka sa vynuluje a prípad sa uzavrie.