Navštívil vás niekto osobne?

Máme sieť osobných návštevníkov rozmiestnených v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

Snažíme sa vás zastihnúť na všetkých možných kontaktoch, ktoré sme dostali od veriteľa pohľadávky. Ten nás poveril s vymožením dlžnej sumy, ktorú voči vám eviduje. Náš osobný návštevník vás prišiel navštíviť, pretože sme vás nezastihli telefonicky ani písomne.