Upozorňujeme, že používame súbory cookie potrebné na fungovanie našich webových stránok, ktoré optimalizujú výkonnosť. Viac o tom, ako cookie používame a ich výhodách nájdete v našom Cookie Policy. 

Zlúčenie spoločností Intrum Justitia a Lindorff.

Dňa 27. júna 2017 sa spoločnosti Intrum Justitia a Lindorff spojili a vytvorili vedúcu svetovú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok. Viac informácií tu.

Navštívil vás niekto osobne?

Máme sieť osobných návštevníkov rozmiestnených v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

Snažíme sa vás zastihnúť na všetkých možných kontaktoch, ktoré sme dostali od veriteľa pohľadávky. Ten nás poveril s vymožením dlžnej sumy, ktorú voči vám eviduje. Náš osobný návštevník vás prišiel navštíviť, pretože sme vás nezastihli telefonicky ani písomne.