Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Betalning av skuld

Brevet kan ha skickats till fel adress, om du har flyttat utan att meddela din fordringsägare eller Intrum Justitia om detta. Enligt lagen svarar du själv för att göra en flyttanmälan. Det räcker inte med en anmälan enbart till befolkningsregistret.

Kontakta vår kundbetjäning per telefon: 09 2291 1888.

Ja, oftast går det att göra en betalningsplan på flera rater. Betalningsplanens längd beror på beloppet, fordringsägaren och ärendets status. Kontakta vår kundbetjäning för att finna en lösning. Om ditt brev innehåller koder, kan du sköta ärendet genom webben. På Mitt Intrum kan du smidigt sköta ärenden dygnet runt.