Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Fakta om Intrum Justitia

Intrum Justitia är det ledande expertföretaget inom kredithantering i Europa.

Intrum Justitia Oy är ett expertföretag inom inkasso och kundhantering. Med stöd av våra tjänster blir penningomsättningen inom företag och samfund snabbare, och vi bidrar till att minimera kreditförlusterna både i Finland och utomlands. Våra tjänster anlitas av cirka 20 000 företag och samfund inom nästan alla branscher i hela Finland.

Vi tillhandahåller samtliga verktyg för kundhanteringen: allt mellan kreditbeslut och fakturering samt reskontra, betalningspåminnelser och inkasso samt inkasso av kreditförlustfordringar och köp av fordringar.

I Finland har Intrum Justitia mer än 400 anställda. Vårt huvudkontor finns i Helsingfors. Dessutom betjänar våra kontor i Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

I Finland går Intrum Justitias historia mer än hundra år tillbaka i tiden.

green office

Medlem i WWF:s nätverk Green Office

Intrum Justitia är medlem i WWF:s nätverk Green Office och förbinder sig i sin miljöpolitik att iaktta och utveckla det miljöprogram som har valts för företaget. Programmets konkreta mål anknyter till ansvarsfull pappersanvändning samt en minskning av mängden blandavfall och utsläppen som resor ger upphov till. Programmet omfattar också regelbunden utbildning och information om miljöfrågor för personalen.

ISO-kvalitetscertifikat

Intrum Justitia var den första inkassobyrån i världen som 1993 beviljades ett ISO-kvalitetscertifikat och är fortfarande det enda finländska kredithanteringsföretaget som har beviljats ett kvalitetscertifikat.