Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Våra värderingar

Våra värderingar styr vem vi är och hur vi agerar, de är den mentala grund vi arbetar utifrån för att erbjuda våra kunder effektiva kredithanteringstjänster.

 1. Vi förstår människor

  Hos Intrum Justitia finns det en människa bakom varje beslut, som sätter sig in i varje individuell situation, förstår behov och vill finna en lösning. Bara genom att verkligen förstå människor kan vi vända en svår situation till något positivt för alla inblandade. Kärnan i vårt arbete är att skapa affärs- och samhällsnytta genom att vi förstår människor – såväl kunder, deras kunder som medarbetare.

 2. Vi söker insikt som möjliggör innovation

  Vi letar alltid efter ny kunskap, samlar affärs- och kreditinformation om individer och företag på alla Europas marknader, får nya erfarenheter som lagras i våra system och vi delar med oss av dem inom hela koncernen. Insikt om affärer och trender är en förutsättning för att kunna leverera innovativa lösningar till våra kunder. Insikt är innovationens moder.

 3. Vi gör skillnad

  Vi letar inte fel, vi hittar lösningar. Vi hjälper våra kunder med kredithanteringstjänster som förbättrar deras konkurrenskraft. Underbyggda kreditbeslut, snabbare betalningar och smidigare inkassering förbättrar marginaler och kassaflöde. Intrum Justitia gör skillnad, inte bara för kunder, medarbetare och aktieägare, utan för samhället i stort. Lönsammare företag skapar arbetstillfällen och ger samhället fart framåt.

 4. Vi antar utmaningar

  Vi är ofta delaktiga i känsliga situationer. Ibland är människor stressade för att deras ekonomi står på spel, eller så hanterar vi stora summor som är avgörande för ett företags framtid. Vi påverkar även samhällsekonomin eftersom vår verksamhet är en katalysator för en sund ekonomi inte bara för enskilda företag utan för hela samhället. Vi välkomnar utmaningar. Utmaningar är vår vardag.