Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Juridiska ärenden

Vi sköter juridiska frågor inom kredithanteringen – säkert och professionellt.

De bästa experterna i branschen står till ditt förfogande

Alla jurister på vår juridiska avdelning är rättegångsbiträden med tillstånd, och har lång erfarenhet och solid expertis när det gäller att sköta olika juridiska frågor i anknytning till kredithanteringen.

Vårt mål är att alltid hitta den företagsekonomiskt bästa lösningen för dig. Ibland innebär det förlikning. I andra fall är det bäst att föra ärendet till domstol för avgörande och på så sätt trygga dina rättigheter och få fordringen betald.

Juridiska tjänster är en del av Intrum Justitias Kreditupplysnings- och inkassotjänstepaket.

 
  • Vi sköter de konkreta åtgärderna i inledda tvisteärenden
  • Professionella, kostnadseffektiva och högklassiga lösningar på tvister
  • Vi är ditt juridiska ombud
  • Vi förebygger tvister genom att vid behov gå igenom avtalsvillkor och kreditgivningsrutiner med ditt företag

Vår juridiska avdelnings tjänster

  • tvistiga fordringar samt stämningsansökningar och rättegångar i anslutning till dessa
  • specialinkasso av ansenliga fordringar samt konkursinkasso
  • ärenden som gäller ekonomisk brottslighet
  • realisering av säkerheter
  • specialinkasso av delbetalnings- och leasingfordringar samt återkrav
Ta kontakt

Ta kontakt

Ring 09 315 448 80

Du kan även lämna dina kontaktuppgifter till oss så är vi i kontakt med dig.