Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Köp av fordringar

Försäljning av fordringar är en central del av ett företags kredithantering; försäljningen frigör osäkra ekonomiska resurser till den egna affärsverksamheten.

Be om konsultation av oss angående försäljningsprocessen för dina fordringar

Vi hjälper dig att omvandla kreditförluster till resultat. Dina fordringar kan ha ett värde även efter att du redan har gett upp och bokfört dem som kreditförluster.

Genom att sälja dina fordringar till oss effektiviserar du penningomsättningen i ditt företag, och din kund kan sköta sin skuld med en erfaren aktör.

En högklassig kundbetjäning är en hederssak för oss, och vi försöker för varje kund hitta den betalningslösning som passar just denna kunds situation bäst.

 
 • När du säljer osäkra fordringar i tid effektiviserar du penningomsättningen i ditt företag.
 • Genom att sälja dina fordringar undviker du onödiga kreditförluster och sparar tid.
 • Din kund kan sköta sin skuld med vår professionella och vänliga kundtjänst, och får tillgång till de möjligheter att betala skulderna som Intrum Justitia tillhandahåller.
 • Du kan i lugn och ro fokusera alla resurser i ditt företag på att utveckla din egen verksamhet.

Så här går processen till

 1. Analys

  Vi analyserar snabbt och tillförlitligt företagets fordringsstock.

 2. Offert

  Vi ger en offert på ditt företags fordringar. Vi går alltid igenom fordringsstockens tillstånd, så att du vet vad fordringens pris grundar sig på. Dessutom ger vi en rekommendation om när det är rätt tidpunkt att sälja fordringarna.

 3. Affär

  Äganderätten till fordringarna övergår till oss och vi betalar köpesumman. Vi ser till att dina kunder får oslagbar kundbetjäning när de sköter sina ärenden hos oss.

Omedelbar nytta för ditt företag och dina kunder

Vi betalar en viss procent av fordringarnas nominella värde, beroende på deras kvalitet. Vi betalar köpesumman på en gång och vidtar sedan åtgärder för att inkassera fordringarna.

Även dina kunder gagnas av att fordringarna säljs, eftersom vår praxis är att utarbeta individuella betalningsplaner med beaktande av varje kunds betalningsförmåga och ekonomiska situation.

Vi köper förfallna fordringar av företag i alla storlekar: kreditinstitut, privata och offentliga bolag samt aktörer inom den offentliga sektorn.

Ta kontakt

Ta kontakt

Ring 09 315 448 80

Du kan även lämna dina kontaktuppgifter till oss så är vi i kontakt med dig.