Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Kredituplysningar

Intrum är också en kreditupplysningsbyrå.

Vet du vem du säljer till?

Genom att kontrollera en ny kunds betalningsförmåga och följa upp förändringar i dina gamla kunders betalningsförmåga kan du förutse betalningssvårigheter och stabilisera din företagsverksamhet.

Kreditupplysningstjänsten ger dig kreditupplysningar och kreditrekommendationer om både konsumenter och företag samt en prospekteringstjänst för försäljningsstyrning. Kreditupplysningsrapporter finns tillgängliga om företag i hela världen.

Användarrätten till kreditupplysningstjänsten ingår i det avtal om kreditupplysnings- och inkassotjänster som du sluter med Intrum. Om du har ett gällande avtal med oss kan du beställa koder för webbtjänsten.

 
  • Kontrollera kreditupplysningarna och fokusera affärerna på solventa kunder
  • Kontrollen av kreditupplysningarna gör du enkelt i vår webbtjänst
  • Du får tillgång till marknadens mest omfattande kreditupplysningsregister

Med kreditupplysningstjänsten minskar du behovet av inkasso

Visste du att i genomsnitt 10 procent av de företag som är föremål för indrivning upphör med sin verksamhet under de följande tre månaderna? Med hjälp av kreditupplysningstjänsten kan du undvika kreditförluster genom att kontrollera om dina kunder finns bland dessa riskföretag. 

Tack vare uppgifterna om betalningsdröjsmål i vår kreditupplysningstjänst kan du snabbt reagera på förändringar i en kunds betalningsförmåga och därigenom snabba upp penningomsättningen i ditt företag och minska behovet av inkasso.

Fem tips för effektivare kredithantering

  1. Se till att ditt företag har en konsekvent och uppdaterad kreditpolicy.

  2. Försäkra dig om att du säljer till kunder som även betalar. Kontrollera också regelbundet befintliga kunders solvens.

  3. Påminn så snart som möjligt om försenade betalningar. Ju färskare en fordring är, desto mer sannolikt är det att den betalas

  4. Se till att försäljnings- och ekonomienheten samarbetar för att förhindra kreditförluster.

  5. Balansera kundstrukturen utifrån risker och tillväxtpotential.

Ta kontakt

Ta kontakt

Ring 09 315 448 80

Du kan även lämna dina kontaktuppgifter till oss så är vi i kontakt med dig.