Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Återbäring av utländsk moms

Ett finländskt företag som är infört i momsregistret kan ansöka om återbäring av moms på varor och tjänster som har anskaffats i utlandet.

Snabb och effektiv återbäring av utländsk moms

Våra Momstjänster sköter återbäringsansökningar i över 30 länder, med flera års erfarenhet. Vi känner till momslagstiftningen i olika länder och tar – om så önskas – hand om ansökningsprocessen, från att samla in verifikat till att färdigställa och skicka ansökningarna.

De vanligaste avdragbara kostnaderna består av: inkvartering, restaurang och representation, trafik inom landet (t.ex. taxi), bilhyrning, inträdes- och deltagaravgifter, mässkostnader och deltagande i kurser, utbildningar och seminarier. Även post, telefon och internet samt bränsle och underentreprenader kan medföra kostnader.

 
  • Vi skickar ansökningarna för ditt företags räkning till skattebyråerna i olika länder enligt lagstiftningen i det aktuella landet
  • Vi sköter för ditt företags räkning om att de varierande bestämmelserna och språkkraven i varje land uppfylls
  • Det går också att låta vår hämtningstjänst sköta insamlingen av verifikat

Transportbranschen

När du kör utomlands betalar du moms, som ditt företag snabbt kan få tillbaka genom oss. Transportfirmor kan få omedelbar återbäring för dieselinköp – till och med månatligen. Vi betalar omedelbara återbäringar på samtliga oljebolags dieselkort.

Vi sköter även momsregistreringar och återbäringsansökningar för bussföretag.

Ta kontakt

Ta kontakt

Ring 09 315 448 80

Du kan även lämna dina kontaktuppgifter till oss så är vi i kontakt med dig.