Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Konsultation i momsfrågor

Behöver du hjälp med momsbehandlingen i fortlöpande verksamhet eller i projekt av engångskaraktär?

Konsultation om inhemsk moms

Intrum tillhandahåller skräddarsydda tjänster för ditt företags behov, till exempel för utvärdering och styrning av interna momsrutiner. Våra experter upprättar vid behov anvisningar om förfaranden och åtgärdsrekommendationer så att momsbehandlingen kan effektiviseras. Dessutom hjälper vi till i myndighetskommunikationen, till exempel med sammanställning av ansökan om förhandsavgörande och återbäringar.

Konsultation om internationell moms

Ett företag som bedriver internationell affärsverksamhet måste i sin verksamhet ta hänsyn till invecklade och komplexa bestämmelser. Till exempel bestämmelserna om försäljningsland och fakturering väcker ofta frågor om rätt skattebehandling och vilka fakturaanteckningar som krävs. Våra experter följer upp ändringar i momsregleringen, och därför står alltid den senaste informationen om lagstiftningen i olika länder till ditt förfogande.

Om ditt företag har verksamhet utomlands utreder vi vad företaget ska ta hänsyn till i det aktuella landet, bland annat då lokala köp görs, underentreprenörer anlitas eller varor köps till landet eller säljs inom landet. De vanligaste problemsituationerna orsakas av bland annat byggprojekt, handelslager och leveranser inom landet.

Ta kontakt

Ring 09 315 448 80

Du kan även lämna dina kontaktuppgifter till oss så är vi i kontakt med dig.