Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Årsstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum Justitias webbplats.

Datum för årsstämman meddelas senast vid den tidpunkt då delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras. Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet. 

Årsstämma 2018

Intrum Justitias årsstämma 2018 hålls fredagen den 27 april 2017 på bolagets kontor, Hesselmans torg 14, Nacka. 

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012